Ta bedre avgjørelser, raskt og treffsikkert


– Skaff deg full kontroll på budsjett og prognose, det gir et solid beslutningsgrunnlag i virksomheten din, sier Stig Roar Sandvik, CEO i Profitbase.

Et godt grunnlag for beslutninger er alltid viktig. I disse dager med pandemi og stor usikkerhet i arbeids- og finansmarkedet er det viktigere enn noensinne.

– Å planlegge i usikre tider er utfordrende. Mange virksomheter har ikke verktøy som er egnet for jobben, mener Sandvik.

Et regneark i Excel og en runde i bedriften et par ganger i året er et magert utgangspunkt for prognosevurdering og planlegging. Å ikke ha oversikt skaper stress og en «vent å se» holdning sniker seg ofte inn.

– Det blir det ikke utvikling og vekst av, slår Sandvik fast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er hjelp å få
Profitbase leverer verktøyet Profitbase Planner, som gir full kontroll på budsjett og prognose uansett bransje og størrelse på virksomheten.

– Profitbase Planner er et norskutviklet produkt som har vist seg å utkonkurrere store internasjonale aktører gang på gang og har i dag over 10.000 daglige brukere, sier Sandvik.

Løsningen har en unik fleksibilitet og kan derfor tilpasses virksomhetens forretningsmodell og behov. Han forteller om en av kundene sine: firmaet brukte regnearkmodeller i Excel i budsjett- og prognosearbeidet sitt. Informasjon ble samlet ved at Excelarket ble sendt rundt i organisasjonen, og budsjettet ble stegvis bygget i forskjellige modeller hvor salg, innkjøp og finans ikke ble sett i sammenheng. Mangel på sammenheng og automatikk gjorde det tungvint og vanskelig å justere forutsetninger og se det totale bildet. Å gjøre endringer ble veldig tidkrevende og grundige prognoseprosesser ble nedprioritert.

Opptur for kunden
Med Profitbase Planner fikk kunden et integrert system for finansiell og operasjonell planlegging, hvor alle delene henger sammen. Profitbase Planner ble direkte integrert med kundens fagsystemer slik at informasjonen flyter sømløst og automatisk uten behov for manuelle prosesser.

– Den største verdien for kunden er at operativ driverbasert input (for eksempel salg og HR) ble knyttet sammen med finansbudsjettet, og at modellen automatisk genererer balanse og kontantstrøm. Løsningen gjør det enkelt å involvere mange bidragsytere og gjør det lett å holde oversikt over fremdriften i prosessen.

Resultatet ble høy grad av presisjon og en drastisk reduksjon i tiden kunden bruker til å planlegge, som har ført til raskere beslutninger og mer effektiv gjennomføring.

– Noen virksomheter er bedre rustet enn andre til å takle de store endringene vi opplever nå, avslutter Sandvik.


Profitbase er et norsk programvarehus som leverer løsninger for budsjett og prognose, rapportering, konsolidering og low-code applikasjonsutvikling, alt på én integrert plattform.

Vi brenner for å løse ulike problemstillinger for kundene våre, slik at de heller kan fokusere på det som er viktig – å lede bedriftene mot lønnsomhet.

Kontorene våre er lokalisert i Sandnes, Oslo og Bergen i Norge og York i Pennsylvania i USA. Herfra jobber vi med å levere løsninger til kunder i alle bransjer.


Les mer om oss